Mittelwest's Breeding Females - V1 Vespa vom Mittelwest Sch2 (IPO2), KKL