Mittelwest's Breeding Females - V Tessa vom Mittelwest Sch3 (IPO3), KKL