Mittelwest's Breeding Females - V Rayna vom Mittelwest Sch2 (IPO2), KKL