Mittelwest's Breeding Females - V Marta vom Mittelwest Sch2 (IPO2), KKL