Mittelwest's Retired Breeding Females - V1 Olivia vom Mittelwest SCH3 (IPO3), KKL, LBZ