Mittelwest's Retired Breeding Females - V Quana vom Mittelwest Sch1 (IPO1), KKL