Breeding Females - V Apple vom Mittelwest II - Pedigree