Breeding Females - V Zuma vom Mittelwest - Pedigree