Breeing Female V Danci vom Mittelwest - Progeny 20