Breeding Females - V Danci vom Mittelwest - Pedigree