Breeing Female V Quana vom Mittelwest - Progeny 21