Retired Breeding Female V Gilda vom Mittelwest - Pedigree