Retired Breeding Female V1 Ava vom Mittelwest - Pedigree