Call Us Today At (815) 653-1900   

V1 Larah von Godalis Sch2 (IPO2), KKL, Lbz Of Mittelwest GSD’s

The Highly Awarded V1 Larah vom Mittelwest SCCH2 KKL1A

Retired Breeding Female - V1 Larah von Godalis 1

Sire: VA Quenn von Loher Weg Sch3, FH, IP3, KKL1a, Lbz
Dam: V Yada vom Mittelwest SchH3, KKL1a, Lbz

Retired Breeding Female - V1 Larah von Godalis 2