Mittelwest's Breeding Female - V Yoshi vom Mittelwest Sch2 (IPO2), KKL