Mittelwest's Breeding Females - V Ohio vom Mittelwest