Mittelwest's Breeding Females - V Chi Chi vom Mittelwest Sch1 (IPO1)