Mittelwest's Retired Breeding Females - V Apple vom Mittelwest II