Mittelwest's Retired Breeding Females - V1 Ava vom Mittelwest SCH2 (IPO2), KKL, LBZ