Mittelwest's Breeding Females - V1 Coby vom Mittelwest - Sch2 (IPO2), KKL, Lbz