Breeding Females - V Carmin vom Mittelwest - Pedigree