Breeding Females - V Sochi vom Mittelwest - Pedigree