Mittelwest's Breeding Females - V Philly vom Mittelwest - Sch2 (IPO2), KKL, Lbz