Breeding Females - V Meika vom Mittelwest - Pedigree