Breeding Females - V1 Brienne vom Mittelwest - Pedigree