Mittelwest Breeding Female - V Kimba vom Mittelwest